top of page

בניה פרטית

בניה פרטית

שם פרוקיט

תת-כותרת

תת-כותרת

שם פרוקיט

תת-כותרת

כל פרויקט בנייה פרטית מתחיל בהגדרת הפונקציות, הצרכים והרצונות של בעלי הבית. זהו שלב שבו ההתרגשות משתלבת עם המון שאלות פתוחות. 

תת-כותרת

כל פרויקט בנייה פרטית מתחיל בהגדרת הפונקציות, הצרכים והרצונות של בעלי הבית. זהו שלב שבו ההתרגשות משתלבת עם המון שאלות פתוחות. 

תת-כותרת

תת-כותרת

פרויקטים בקהילה

מרכז החוגים שהיה פעם אסם​

מרכז החוגים בכפר יחזקאל הוקם כחל מפיתוח מרכז היישוב. הקהילה ביקשה לחדש את הפעילות החברתית ולהשתמש במבנים עזובים שכבר אינם בשימוש שנים ארוכות. האסם הישן נבחר כמיקום מוצלח למרכז חוגים חדש ואולם התכנסות.

תכנון הפרויקט נעשה תוך שימוש בחלקו המערבי של האסם ותכנון מחודש של החלל הפנימי כך שיוכל לשמש למבנה פעיל המשרת את כלל הקהילה ביישוב. התכנון שם דגש על שימור האופי של המבנה והאלמנטים הקיימים בו, בין היתר קירות הלבנים האדומות והאגדים שתמכו בגג מזה שנים.


עיצוב פנים

עיצוב מרכז החוגים נעשה תוך שמירה על קו נייטרלי שמאפשר לקהילה לנצל את החלל בכל פעם מחדש לצרכיה ולהתאים אותו לקהל ולסוג האירועים המתקיימים בו.

bottom of page